De seneste år er der, med rette, kommet mere og mere fokus på udstødningssystemerne i moderne biler.

At person og varebiler i mange år, har været udstyret med én eller flere katalysatorer, ved de fleste værksteder og mekanikere, og at ikke kun lastbiler og busser, med derimod alle biler med dieselmotor, i dag skal være udstyret med både katalysator og partikelfilter, er også almindeligt kendt blandt fagfolk.

Efterhånden som kravene til at nedbringe mængden af skadelige gasser og udstødningspartikler bliver stadig skrappere, stiger kompleksiteten i systemerne naturligt, og servicering og vedligeholdelse af komponenterne kræver stadig større ekspertise og specialiseret udstyr.

Et partikelfilter er i princippet en komponent, der ikke kræver den store vedligeholdelse, såfremt bilen har et kørselsmønster hvor filteret når den minimumstemperatur, der gør at kulstof partiklerne afbrændes og bliver til aske.

Har bilen et kørselsmønster, hvor denne regenerering ikke sker ved hjælp af udstødnings-temperaturen, hæver bilens computer selv temperaturen ved f.eks. at indsprøjte noget ekstra diesel i udstødningen, som så antændes og derved hæver temperaturen.

Filteret kan også være forsynet med et eller flere gløderør, der kan hæve temperaturen, og endelig findes der systemer, der tilsætter forskellige væsker, der sænker den nødvendige temperatur, hvor regenerering starter.

Når en dieselbil med partikelfilter kommer på værksted på grund af problemer med udstødnings-systemet, har værkstedet nogle forskellige muligheder.

  1. Man kan ved hjælp af værkstedets testapparatur lave en ”tvungen regenerering” eller, hvis det ikke virker.
  2. Man kan udskifte partikelfilteret.

​​I 2003, da reglerne for begrænsninger af partikler i udstødningen fra lastbiler og busser for alvor slog igennem, så Flemming Nøhr muligheden for et nyt forretningsområde, og startede MT Filter, som siden har været førende på reparation og rensning af partikelfiltre til store vogne.

De fleste, der beskæftiger sig med reparation af lastvogne og busser ved, at filtre kan renses, eller endog repareres, hvis der er skader på selve filterenheden eller det hus filteret sidder i.

Det er imidlertid ikke alle person- og varevognsreparatører, der er bekendt med denne mulighed, idet der endnu ikke er så mange firmaer, der tilbyder denne ydelse.

Som tidligere nævnt, dannes der, selv ved et optimalt fungerende filter, aske ved regenereringssprocessen.

​Denne aske forbliver i filteret, og vil efterhånden nedsætte gennemstrømningen, og på et tidspunkt bliver filterets modtryk så stort, at systemet melder fejl.

At kassere et filter på den baggrund, er spild af penge, og derfor har MT Filter Service i Karlslunde nu udvidet aktiviteterne til også at rense og reparere filtre til person- og varevogne.

Den væsentligste forskel på at rense et filter til en bus og en varevogn er, at de fleste busfiltre kan åbnes, og kernen kan kommes i en ovn, hvor den kan varmes op, og asken herefter kan fjernes.

For at lave den samme rensning på person- og varevognsfiltre, har man hidtil været nødsaget til at skære filterkernen fri, og efter endt rensning, svejse den sammen igen.

Med næsten 10 års erfaring i branchen, har MT Filter lavet denne form for rensning af person- varevognsfiltre gennem flere år, men nu er efterspørgslen blevet så stor, at denne proces er blevet for langsom, og som den første filterrenser i Danmark, har MT Filter derfor investeret i en såkaldt ”Flash Cleaner” der er udviklet og produceret i Italien, og som kan rense både små og store filtre uden opskæring.​​

defekt

Et filter der ikke har været renset har
skubbet kernen ud pga. for stort modtryk