MT Filter ApS har gennem mange år udviklet metoder og special værktøjer tilpasset rep​aration af diesel partikelfiltre og katalysatorer, hvor vi i mange tilfælde kan reparere både beskadigede filterkerner og katalysatorer og også den ”canning” som filterkernen sidder i. Det kan være aktuelt, i tilfælde hvor en eller flere celler i kernen er ødelagt, eller hvor udstødningssystemet har været udsat for en påkørsel eller anden udefra kommende påvirkning.

I tilfælde hvor filterkernen er helt ødelagt, og ikke kan bringes til at fungere igen, kan MT Filter ApS udskifte selve filterkernen, hvilket ofte, for under den halve pris af hvad et nyt filter koster, kan bringe systemet til igen at fungere som da det var nyt. Ligeledes kan en defekt katalysator kerne skiftes til en ny, for en attraktiv pris.​

Udskiftning af filterkerne

Eksempler på reparations og fremstillingsopgaver.

​Den brændte katalysator får nyt element, og en kunde forespørger på et sekskantet filter, der bliver specialfremstillet.

Reparation af filterkerne

Egentlig er det meget simpelt. Et partikelfilter er normalt konstrueret af et keramisk materiale og udformet med et stort antal kanaler, som er lukket i den ene ende.

Da nabokanalerne er lukket i modsatte ender, tvinges udstødningsgassen til at passere gennem kanalvæggen, hvor partiklerne filtreres fra.

Er der kun et enkelt eller ganske få huller i kernen, således at udstødningen kan passere ufiltreret gennem disse celler, kan filteret repareres, og kan således bringes til at fungere næsten som nyt.

Har filteret derimod flere skader, eller er kernen stoppet og ikke til at rense, eksempelvis på grund af for lange intervaller uden rensning, er der stadig mulighed for at selve filteret – dvs. den keramiske monolith, kan udskiftes, hvilket er væsentligt billigere end at skifte hele filtersystemet.

MT Filterservice er specialister i alle former for rensning, reparation og renovering af partikelfiltre.

Reparation af fysiske skader

​Ved stød, slag eller påkørsler, er det ofte langt billigere at reparere både canning og filterkerne